You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Τεχνολογία μεταλλότυπου για την κατασκευή σηράγγων

Εξαιρετικής σημασίας η κατασκευή οδών κυκλοφορίας

Υπάρχει μία παγκόσμια «έκρηξη» στην κατασκευή σηράγγων. Μια ματιά στα στατιστικά στοιχεία κατασκευής σηράγγων από το 1960 δείχνει ότι τόσο η κίνηση οχημάτων όσο και η κατασκευή σηράγγων έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια αυτών των δεκαετιών. Υπάρχουν δύο λόγοι που οδηγούν σε αυτή την ανάπτυξη: Η απρόσκοπτη αύξηση της κυκλοφορίας ιδιωτικών οχημάτων και η ραγδαία αύξηση του εμπορίου και της διαχείρισης των εμπορευμάτων, επιθυμώντας να φτάσουν σε κάθε γωνιά του κόσμου όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και όσο το δυνατόν ευκολότερα. Η συνεχής ανάγκη για «περισσότερη, ταχύτερη, πιο μακρινή» πρόσβαση έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση του δικτύου μεταφοράς και τη δημιουργία των απαιτούμενων οδών κυκλοφορίας, οι οποίες εξοικονομούν χρόνο και κόστος και είναι ασφαλείς και απαλλαγμένες από σημαντικά εμπόδια.


Επιτάχυνση, αποκέντρωση και μετεγκατάσταση

Το ζητούμενο του σχεδιασμού οδικών αρτηριών, είναι να γίνει μία μετακίνηση από ένα σημείο Α στο Β στο συντομότερο χρονικό διάστημα, και αυτό με έναν αξιόπιστο, ασφαλή τρόπο χωρίς διακοπές. Αυτό ισχύει για τις αγροτικές περιοχές, καθώς και για τις πόλεις και τις μητροπολιτικές περιοχές που υποφέρουν από υπερφόρτωση της κυκλοφορίας. Το επίκεντρο των ροών κυκλοφορίας αφορά κυρίως στις συνδέσεις μεγάλων αποστάσεων, οι οποίες ενώνουν διάφορες οικονομικές περιοχές διεθνώς.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι κατασκευές των σηράγγων και των γεφυρών είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία των οδικών δικτύων κυκλοφορίας. Διασχίζουν τα βουνά και θάλασσες, μειώνουν τις αποστάσεις, αποφεύγουν τις παρακάμψεις, εξομαλύνουν τις διαφορές στα ύψη αποφεύγοντας τα σταυροδρόμια και τις διασταυρώσεις. Ταυτόχρονα, οι σήραγγες προστατεύουν τόσο τον άνθρωπο όσο και τη φύση από τις εκπομπές θορύβου και τη ρύπανση.


PERI: Ο ειδικός που κοιτά τη συνολική εικόνα

Παράλληλα με την ανάπτυξη της κατασκευής σηράγγων, οι ειδικοί έχουν εδραιωθεί σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και κατασκευής που επιτρέπουν την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των μεγάλων έργων μέσω δοκιμασμένων τύπων κατασκευών, καθώς και της σύνδεσης των πληροφοριών και των οργανωτικών δομών.

Οι ομάδες σχεδιασμού για τις κατασκευές των σηράγγων συνήθως αποτελούνται από γεωλόγους, ειδικούς για χωματουργικές εργασίες, θεμελιώσεις εδάφους, μηχανικούς οδοποιίας, τεχνολόγους σκυροδέματος καθώς και τεχνικούς ασφάλειας. Η καταγραφή όλων αυτών των επαγγελματιών δίνει ήδη μια πρώτη εντύπωση της ιδιαίτερης πολυπλοκότητας αυτών των κατασκευαστικών έργων. Με αυτήν την ομάδα ειδικών, η εταιρεία PERI έχει αποκτήσει διεθνή φήμη ως αξιόπιστος συνεργάτης που διαθέτει συστήματα μεταλλοτύπου και ικριωμάτων. Αυτό ισχύει σε όλες τις φάσεις του έργου - από τη διαδικασία του σχεδιασμού μέχρι την ολοκλήρωση.


Ο υποστηρικτικός ρόλος της τεχνολογία σκυροδέματος

Το σκυρόδεμα ως οικοδομικό υλικό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση ενός προτύπου διαδικασίας για την κατασκευή σηράγγων. Συνεπώς, χρησιμοποιείται μία ολοένα και βελτιωμένη μέθοδος προσέγγισης κατασκευαστικών εργασιών οι οποίες επικεντρώνονται με συνέπεια στον προγραμματισμό, τον κατασκευαστικό σχεδιασμό και την εφαρμογή των οικονομικών αρχών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ανάπτυξης, υπήρξε μια σημαντική αντιστροφή στη χρήση. Εκεί όπου χρήση μεταλλότυπου και ικριωμάτων δεν ήταν συνηθισμένη, ο μεταλλότυπος και τα ικριώματα πλέον αποτελούν απαραίτητο μέσο στην παραγωγική διαδικασία, καθώς έχουν καταστεί ολοένα και περισσότερο σε εργαλεία παραγωγής και οργάνωσης. Ο στενά συνδεδεμένος συντονισμός αυτών των ευέλικτων συστημάτων εγγυάται σήμερα την επιτυχία στην κατασκευή σηράγγων.


Τύποι κατασκευής και φέροντα στοιχεία

Τα κύρια κριτήρια για την επιλογή του τύπου της κατασκευής και φερόντων στοιχείων είναι οι διατομές των σηράγγων και το μήκος τους. Επιπρόσθετα, καθοριστικής σημασίας είναι οι καμπύλες κατά μήκος της σήραγγας, οι διαφορετικές γεωμετρίες στο καθαρό πλάτος και ύψος της σήραγγας. Αυτές οι αλλαγές στην τυπική διατομή είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των χώρων στάθμευσης και λωρίδων έκτακτης ανάγκης, των σηράγγων διαφυγής και πρόσβασης ή των κατασκευών που συνδέουν γειτονικούς κλάδους της σήραγγας με άλλους ή οδηγούν στην επιφάνεια.

Υπάρχουν τέσσερις τύποι σήραγγας που προσφέρονται από την PERI:

 • Μέθοδος «open-cut tunneling»

 • Μέθοδος «mining»

 • Μέθοδος «cut and cover»

 • Ειδικοί και συμπληρωματικοί τύποι κατασκευών

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο κατασκευής, οι διαφορετικές διατομές των φερόντων στοιχείων είναι διαθέσιμες ανάλογα με τις γεωλογικές συνθήκες και την προγραμματισμένη χρήση. Το απλό ορθογώνιο σχήμα προσφέρει τις πιο οικονομικώς αποδοτικές λύσεις κατασκευής. Ωστόσο, ανάλογα με τις συνθήκες, οι κυκλικές, ελλειπτικές ή ειδικές διατομές μπορεί να προσφέρουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα.


Φέροντα στοιχεία στην κατασκευή σηράγγων


Λύσεις της PERI για την κατασκευή σήραγγας και παραδείγματα

Όλες οι λύσεις της PERI για την κατασκευή σηράγγων βασίζονται σε ένα ενιαίο σύστημα - το σύστημα VARIOKIT - ανεξάρτητα από τον απαιτούμενο βαθμό αυτοματοποίησης των διαδικασιών καλουπώματος-ξεκαλουπώματος ή μετακινήσεων. Οι λύσεις της PERI περιλαμβάνουν όλες τις φάσεις του κύκλου της κατασκευής σήραγγας: από την κατασκευή της ως τη συντήρησή της αλλά και την επισκευή της.


Επισκόπηση των λύσεων της PERI για την κατασκευή σηράγγων

Σήραγγα ανοιχτού ορύγματος: διακεκομμένης εγκάρσιας διατομής.

Όπως και με τα πολυώροφα κτίρια, το δάπεδο, τα τοιχία και η πλάκα της διατομής της σήραγγας κατασκευάζονται ανεξάρτητα.

Τύποι φορείου:

 • Μήκος κύκλου έως 30 m
 • Καθαρό ύψος 3 m έως 10 m
 • Καθαρό πλάτος σύμφωνα με τους περιορισμούς κατασκευής
 • Αριθμός κύκλων: μέγιστο 10

Σήραγγα ανοιχτού ορύγματος- ημί - μονολιθική.

Τα τοιχία και η πλάκα σκυροδετούνται σε μία φάση. Η κατασκευή πραγματοποιείται με δύο αυτόνομα κινούμενα φορεία μεταλλοτύπου.

Τύποι φορείου:

 • Μήκη κύκλου έως 25 m
 • Καθαρό ύψος από 4 m έως 10 m
 • Καθαρό πλάτος 4 m έως μέγιστο 20 m ανά φορείο
 • Αριθμός κύκλων: από 10 έως 60 κύκλοι

Παραδείγματα έργων της PERI

Tunnel Limerick, Ireland - Tunnel formwork carriage on the basis of the VARIOKIT civil engineering construction kit for the six additional concreting sections at the southern portal carried out parallel to the construction of the main tunnel elements.

Tunnel Llimerick, Ireland

διαβάστε περισσότερα


Σήραγγα ανοιχτού ορύγματος- ημί - μονολιθική.

Το δάπεδο, τα τοιχία και η πλάκα σκυροδετούνται σε μία φάση. Λόγω του ελάχιστου αριθμού συνδέσεων, επιτυγχάνεται υψηλή στεγανότητα ολόκληρης της διατομής της σήραγγας.

Τύποι φορείου:

 • Μήκος κύκλου μέχρι 15 m
 • Καθαρό ύψος από 4 m έως 8 m
 • Καθαρό πλάτος 25 m
 • Αριθμός κύκλων: από περίπου 10 έως 60 κύκλοι

Παραδείγματα έργων της PERI

Citytunnel Malmö, Sweden - The southern entrance area was constructed using the cut-and-cover method for a length of around 1.5 km.

Citytunnel Malmö, Sweden

διαβάστε περισσότερα


Σήραγγα ανοιχτού ορύγματος-μονολιθική.

Το δάπεδο, τα τοιχία και η πλάκα σκυροδετούνται σε μία φάση. Λόγω του ελάχιστου αριθμού συνδέσεων, επιτυγχάνεται υψηλή στεγανότητα ολόκληρης της διατομής της σήραγγας.

Τύποι φορείου:

Παραλλαγή με δοκό στήριξης:

 • Μήκος κύκλου: από 10 m έως 24 m
 • Καθαρό ύψος από 3 m έως 10 m
 • Καθαρό πλάτος: μέγιστο 20 m
 • Αριθμός κύκλων: τουλάχιστον 50 κύκλοι

Παραλλαγή με φορείο στην είσοδο και την έξοδο:

 • Μήκος κύκλου: από 10 m έως 20 m
 • Καθαρό ύψος από 4 m έως περίπου 9 m
 • Καθαρό πλάτος: μέγιστο 18 m
 • Αριθμός κύκλων: τουλάχιστον 25 κύκλοι

 

Παραδείγματα έργων της PERI

Øresund Link, Denmark–Sweden - One of the two production lines with the formwork assemblies reaching a total weight of 1,150 t. Here the internal formwork has been retracted into the reinforcement cage.

Øresund Link, Denmark

διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα έργων της PERI

Tunnel bypass Flüelen, Switzerland - The special support und moving construction comprised of elements from the PERI tunnel waler system which adapted exactly to each cross-section. The complete formwork unit could be moved on rails from section to section using pulling equipment supplied by the contractors. Due to economic reasons, setting and stripping were done mechanically.

Tunnel bypass Flüelen, Switzerland

διαβάστε περισσότερα


Μέθοδος mining.

Η σήραγγα είναι χτισμένη υπογείως. Η εκσκαφή για τις κυκλικές ή οβάλ διατομές γίνεται είτε με ανατίναξη είτε με γεωτρύπανα.

Τύποι φορείου:

 • Μικρές αποστάσεις: Τοξωτός μεταλλότυπος σε συνδυασμό με υποστύλωση
 • Μεσαίες αποστάσεις: Χρήση μετακινούμενου οριζόντια φορείου
 • Περισσότεροι από 60 κύκλοι σκυροδέτησης: αυτοματοποιημένη χρήση του τοξωτού φορείου

Μέθοδος cut and cover.

Κατασκευή με ελάχιστη διακοπή της κυκλοφορίας. Με τη μέθοδο αυτή, η εκσκαφή φτάνει μόνο μέχρι το κάτω άκρο της μελλοντικής πλάκας της σήραγγας.

Τύποι φορείου:

 • Μήκος κύκλου έως 30 m
 • Καθαρό ύψος μέχρι 12 m
 • Καθαρό πλάτος χωρίς περιορισμούς
 • Αριθμός κύκλων: ελάχιστο 1 κύκλος

Παραδείγματα έργων της PERI

PERI brace frame structure to transfer the loads during single-sided concreting with ties of the DW 26 system, at the jobsite for the Audi tunnel in Ingolstadt.

Auti Tunnel, Germany

διαβάστε περισσότερα


Αποκλίσεις από την τυπική διατομή.

Αναγκαίες αλλαγές της τυπικής διατομής λόγω των περιοχών στάθμευσης και περιοχών στάσης εκτάκτου ανάγκης, σηράγγων διαφυγής και συνδετήριων σηράγγων, κ.λπ.

Τύποι φορείου:

 • Φορείο μεταλλοτύπου προσαρμοσμένο στην τροποποιημένη διατομή με ελάχιστη πρόσθετη εργασία
 • Είναι δυνατή η απρόσκοπτη μεταβολή του καλουπιού από μία τυποποιημένη διατομή σε οποιαδήποτε διαστάσεων διατομή

Transition tunnel / υπέργεια περιοχή

Οι κατασκευές αυτές συνδέουν υπέργειους διάδρομους κυκλοφορίας με υπόγειες οδούς.

Τύποι φορείου:

 • Το σχήμα και οι διαστάσεις της γεωμετρία του μεταλλότυπου μπορεί να προσαρμοστεί ευέλικτα στην μορφολογία του εδάφους.
 • Ευέλικτη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών των τοιχίων στην είσοδο της σήραγγας.

Παραδείγματα έργων της PERI

Nordhavnsvej Tunnel - The formwork carriage has been designed so that trucks can pass through at any time without obstacles. Due to the cramped site conditions, an absolutely essential requirement for the execution.

Nordhavnsvej Tunnel, Denmark

διαβάστε περισσότερα


Συνδετήριες σήραγγες –Σήραγγες διαφυγής / ημι-ανοιχτής διατομής κατασκευές.

Σήραγγες με ανοίγματα στην μία πλευρά ή στο πάνω μέρος τους. Συνδετήριες σήραγγες ή σήραγγες διαφυγής.

Τύποι φορείου:

 • Τεχνική σχεδίαση και επιλογή του καλουπιού ανάλογα με τις μεθόδους κατασκευής σηράγγων.
 • Κατάλληλα για όλα τα συστήματα μεταλλότυπου και ικριωμάτων PERI που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της σήραγγας.

Παραδείγματα έργων της PERI

Marchlehner Gallery, Sölden, Austria - The VARIOKIT tunnel formwork solution accelerated construction of the 228 m long Marchlehner gallery situated at a height of 1,800 m above sea level. The competent planning process took into account al possible project requirements which ensured on-schedule completion before the onset of winter.

Marchlehner Gallery, Austria

διαβάστε περισσότερα


Συντήρηση σήραγγας.

Οικοδομικά μέτρα που σχετίζονται με τη συντήρηση, τη μερική ανακαίνιση ή την τροποποίηση υφιστάμενης σήραγγας.

 

Τύποι φορείου:

 • Τα εξαρτήματα του συστήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες της μεθόδους κατασκευής σήραγγας
 • Η ενδελεχής ανάλυση της ζημιάς λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές και οργανωτικές ανάγκες
 • Η συντήρηση και ο σχεδιασμός της διαδικασίας είναι σύμφωνες με τους γενικά ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς.

Η Τεχνολογία των συστήματος PERI στην κατασκευή σηράγγων

Η έννοια των αρθρωτών κατασκευών και το όφελος του πελάτη

Η PERI από την αρχή έχει υιοθετήσει μια ξεχωριστή ιδέα για την κατασκευή σηράγγων, η οποία θεωρεί δύο ξεχωριστούς στόχους ως μία αυτόνομη οντότητα και τους συνδυάζει τεχνικά στην ανάπτυξη των συστημάτων και των εξαρτημάτων. Από τη μία πλευρά, τα συστήματα μεταλλότυπου και ικριωμάτων της PERI χαρακτηρίζονται ως απλά και εύκολα στο χειρισμό. Από την άλλη πλευρά, καθώς είναι ιδιαίτερα τυποποιημένα, επιτρέπουν τη μέγιστη προσαρμογή στις απαιτήσεις του έργου και είναι συμβατά μεταξύ τους.

Η γκάμα των βασικών εξαρτημάτων αφορά λειτουργικά και εύκολα στην αποθήκευση και μεταφορά υλικά, τα οποία διασφαλίζουν την ομαλή διαδικασία εργασιών τόσο αναφορικά με την κατασκευή του έργου όσο και με την μεταφορά και αποθήκευση αυτών.

Φάσεις εργασίας κατά την κατασκευή σήραγγας

Φάσεις κατασκευής, συντήρησης και επισκευής της σήραγγας

Σκοπός έργου

 • Νέα κατασκευή
 • Συντήρηση / επισκευή
 • Συντήρηση / ανακαίνιση

Φάση σχεδιασμού

 • Σχεδιασμός 2D / 3D
 • Επιλογή του συστήματος μεταλλότυπου
 • Επιλογή του μπετοφόρμ
 • Καθορισμός των βημάτων κατασκευής
 • Δημιουργία υλικοτεχνικού προγράμματος

Φάση καλουπώματος

 • Συναρμολόγηση του καλουπιού
 • Προσαρμογή του καλουπιού
 • Μετακίνηση του καλουπιού
 • Αποσυναρμολόγηση του καλουπιού

Διαδικασία της σκυροδέτησης

 • Παροχή / διανομή του σκυροδέματος
 • Σκυροδέτηση
 • Συμπίεση των σκυροδέματος
 • Πήξη του σκυροδέματος

Παραλλαγές εφαρμογής: Σετ μηχανικών – κατασκευών VARIOKIT

Το σύστημα VARIOKIT παρέχει απεριόριστες δυνατότητες εφαρμογής. Είναι ένα από τα ελάχιστα συστήματα στον κόσμο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς στην κατασκευή σηράγγων και γεφυρών και σε άλλα έργα υποδομής. Το ουσιαστικό αυτό πλεονέκτημα για τους πελάτες είναι αποτέλεσμα του υψηλού βαθμού τυποποίησης των εξαρτημάτων και της δυνατότητας συνδυασμού τους, τα οποία στηρίζονται μόνο στα τρία ακόλουθα βασικά στοιχεία:

 • τις χαλύβδινες δοκούς Universal SRU
 • τις ράγες αναρρίχησης RCS
 • τους μοχλούς βαρέως τύπου SLS.

Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα VARIOKIT αποτελείται από περίπου 80% τυποποιημένα εξαρτήματα και μόνο το υπόλοιπο 20% αποτελείται από εξειδικευμένα εξαρτήματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις τους έργου. Επιπλέον, η δυνατότητα ενοικίασης των τυποποιημένων εξαρτημάτων PERI μειώνει το ποσοστό του κεφαλαίου επένδυσης. Παράλληλα, οι πελάτες της PERI σε όλο τον κόσμο έχουν έτσι αξιόπιστη πρόσβαση σε ένα σύνολο ελεγμένων συστημάτων και εξαρτημάτων. Άλλο ένα σημαντικό οικονομικό όφελος του συστήματος VARIOKIT είναι ότι μπορεί να τροποποιηθεί σε ένα αυτόνομα μετακινούμενο υδραυλικό φορείο σήραγγας το οποίο εκτελεί με ακρίβεια πολλές κατασκευαστικές εργασίες.


Περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες

Τεχνολογία μεταλλοτύπου για Σήραγγες | Εγχειρίδιο

Όλα τα θέματα που αναφέρθηκαν παραπάνω περιγράφονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και παρουσιάζονται με εικόνες στο εξειδικευμένο εγχειρίδιο της PERI «Τεχνολογία μεταλλοτύπου για σήραγγες». Στις σελίδες τους δεν παρέχεται μόνο λεπτομερής περιγραφή των ειδικών μεθόδων κατασκευής και των συνθηκών του εργοταξίου, αλλά και μια πρακτική αναφορά σε σήραγγες που έχουν ήδη κατασκευαστεί.

Περισσότερες από 100 σελίδες του εγχειριδίου, επί συνόλου 160 σελίδων, αφιερώνονται στην αναλυτική περιγραφή της κατασκευής σηράγγων. Επίσης, τα μεμονωμένα προσεκτικά διαμορφωμένα σκαριφήματα και οι φωτογραφίες μεγάλου μεγέθους συμπληρώνουν την παρουσίαση των ειδικών συνθηκών στο εργοτάξιο και τις λύσεις που σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν σε συνεργασία με την PERI. Επιπλέον, αναφέρεται και η οπτική γωνία των εξειδικευμένων εταιρειών, οι «απασχολούμενοι στα εργοτάξια», οι οποίο εργάζονται για τις εταιρείες αυτές, μοιράζονται τις απόψεις τους σχετικά με τις απαιτήσεις τους αναφορικά με τον μεταλλότυπο και εξηγούν τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις αντίστοιχες καταστάσεις.

Τεχνολογία μεταλλοτύπου για Σήραγγες

Εγχειρίδιο Τεχνολογίας

160 σελίδες πολύτιμης τεχνογνωσίας ειδικών – περιεκτικό, εύκολο στην κατανόηση και σύμφωνα με τις πραγματικές πρακτικές

Μπορείτε να παραγγείλετε το εγχειρίδιο