You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η PERI Hellas Ltd, (εφεξής καλούμενη "PERI"), λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν της, την προστασία των δεδομένων σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα, επομένως, επεξεργάζονται μόνο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Η PERI ούτε δημοσιοποιεί τα δεδομένα σας, ούτε τα γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο άνευ εξουσιοδοτήσεως.

Προσωπικά Δεδομένα - Συλλογή Προσωπικών Στοιχείων


Επειδή είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας ή να δουλέψουμε πάνω στα αιτήματα σας, είναι αναγκαίο να ζητήσουμε προσωπικές πληροφορίες όπως το όνομα, τη διεύθυνση, το email και τον αριθμό τηλεφώνου του χρήστη. Η εταιρεία PERI μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες μόνο κατόπιν συγκατάθεσης σας, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις σας ή να έρθει σε επαφή μαζί σας μέσω της ταχυδρομικής υπηρεσίας, email ή τηλεφωνικά. Μέσω αυτής της επαφής θα έχουμε την δυνατότητα να σας ενημερώνουμε σχετικά με τα νέα προϊόντα, υπηρεσίες και άλλου είδους προσφορές. Εάν μέσα από την ιστοσελίδα παραγγείλετε κάποιον προϊόν, εάν έχετε κάποιο αίτημα για υπηρεσίες ή θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά με τις φορτώσεις, τότε είναι αναγκαίο η εταιρεία μας να έρθει σε επαφή μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της παραγγελίας σας ή του αιτήματος σας. Η εταιρεία PERI δεν θα μοιραστεί, γνωστοποιήσει ή πουλήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους, εκτός αν απαιτείται από τον νόμο. Κατόπιν παροχής της συγκατάθεση σας, η PERI μπορεί να μοιραστεί την πληροφορία για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους με άλλες θυγατρικές εταιρείες της και τους εξουσιοδοτημένους πράκτορες της. Εκτός από τις παρεχόμενες από εσάς προσωπικές πληροφορίες, αυτή η ιστοσελίδα έχει την τεχνολογική δυνατότητα να συλλέξει επιπρόσθετες πληροφορίες από τον υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου, λειτουργικό σύστημα, τύπος μηχανής αναζήτησης Διαδικτύου, και το όνομα περιοχών του ιστοχώρου ή/και του Πάροχου Υπηρεσιών Ίντερνετ από τους οποίους συνδεθήκατε με την περιοχή μας, τα οποία και χρησιμοποιεί μόνο στην περίπτωση που εσείς δώσετε την συγκατάθεσή σας.

Δικαίωμα Πρόσβασης και Αντίρρησης, Ανάκλησης και Διαγραφής

Η εταιρεία μας δεν πρόκειται να χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες σας όταν επιλεγεί η πλήρης διαγραφή αυτών. Όλες οι πληροφορίες θα διαγραφούν από την βάση δεδομένων μας σε αυτή την περίπτωση. Επίσης η εταιρεία παρέχει εφόσον το ζητήσετε την δυνατότητα αλλαγής των προσωπικών στοιχείων. Η ειδοποίηση λήξης ή διαγραφής δεν επηρεάζουν τις πληροφορίες που είναι απολύτως απαραίτητες για εφαρμογή συμβάσεων πχ πληροφορίες για λόγους λογιστικής.


Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα της PERI περιλαμβάνει συνδέσμους για την επίσκεψη άλλων ιστοσελίδων. Η PERI δεν έχει κανενός είδους επιρροή στους εκδότες των άλλων ιστοσελίδων και επομένως δεν είναι υπεύθυνη για την πολιτικής τους σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Περιορισμός Ευθύνης

Η PERI δεν εγγυάται για την επικαιρότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα και ποιότητα των παρεχομένων πληροφοριών. Υπό οποιαδήποτε περίσταση η PERI GmbH, οι θυγατρικές της ή υποκαταστήματα της δεν είναι υπεύθυνοι για οποιασδήποτε άμεσες, έμμεσες, ποινικές, συμπωματικές, ειδικές ή επακόλουθες βλάβες προκληθούν από την χρήση ή μη χρήση των πληροφοριών αυτής της ιστοσελίδας. Ο περιορισμός ισχύει εάν η υποτιθέμενη ευθύνη είναι βασισμένη στη σύμβαση, την αμέλεια, τη ρητή υπαιτιότητα, ή κάθε άλλη βάση ακόμα και αν η PERI, οι θυγατρικές της και τα υποκαταστήματα της ενθαρρύνουν την πιθανότητα τέτοιας βλάβης. Όλες οι προσφορές είναι χωρίς δεσμεύσεις και επιφυλάξεις. Ο συντάκτης διατηρεί το δικαίωμα των αλλαγών μέρους ή όλων των σελίδων χωρίς προγενέστερη ενημέρωση και το γεγονός αυτό περιλαμβάνει την ολοκλήρωση η διαγραφή είτε προσωρινά είτε οριστικά.

Cookies

Η αρχική σελίδα της PERI χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι αρχεία που ανταλλάσσονται μεταξύ του browser σας και του server της PERI και τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Βοηθούν στην επέκταση της διαδικτυακής προσφοράς της PERI, καθώς και στην απλοποιημένη χρήση της. Υπάρχει, για παράδειγμα, η δυνατότητα να αποθηκεύσετε τους κωδικούς πρόσβασης με τη βοήθεια των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Δικαίωμα πληροφόρησης

Λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας, τα οποία είναι αποθηκευμένα στην PERI ανά πάσα στιγμή χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς χρέωση. Μπορείτε να μπλοκάρετε, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί από την PERI ανά πάσα στιγμή.

Εκδότης |Εκδοτικό Γραφείο | Ασφάλεια Πληροφοριών |Περιορισμός Ευθύνης

Παρακαλώ σημειώστε ότι η PERI αναγνωρίζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλες τις δημοσιεύσεις γραφικών, βίντεο και των κειμένων. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί γραφικά, ηχητικό και οπτικό υλικό και κείμενα δημιουργημένα αποκλειστικά για αυτή. Εναλλακτικά η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί γραφικά, ηχητικά και οπτικά ντοκουμέντα και υλικά που διατίθενται ελεύθερα δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Όλα όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα συμπεριλαμβανομένου των εμπορικών σημάτων τρίτων και των αναγνωρισμένων εμπορικών σημάτων είναι απεριόριστα προστατευμένα από τους ισχύοντες για κάθε περίσταση κανονισμούς, το εμπορικό σήμα και τα δικαιώματα παραμένουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες. Δεν θα πρέπει να εξάγονται συμπεράσματα για την προστασία ενός εμπορικού σήματος τρίτου, μόνο και μόνο επειδή αναφέρεται το εμπορικό σήμα. Τα πνευματικά δικαιώματα των δημοσιεύσεων που γίνονται και αφορούν αντικείμενα ιδιοκτησίας της εταιρείας PERI παραμένουν στην κυριότητα της. Η αναπαραγωγή ή η χρήση γραφικών, βίντεο ή κειμένων σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες δημοσιεύσεις δεν επιτρέπονται παρά μόνο μετά από την έγκριση της εταιρείας PERI.