Λάρισα
Μεταλλότυπος τοιχίων για οικοδομές και έργα Πολιτικού Μηχανικού
 
Μεταλλότυπος τοιχίων για οικοδομές και έργα Πολιτικού Μηχανικού
 
Πύργος ύποστύλωσης ST 100
 
Σύστημα υποστύλωσης για έργα Πολιτικού Μηχανικού
 
PERI PROKIT
 
Παροχή προσωρινής προστασίας στα όρια της κατασκευής.
 
Το νέο αθλητικό κέντρο της ΑΕΛ
To νέο αθλητικό κέντρο αναπτύσσεται σε συνολική έκταση 144.000 τ.μ. στην περιοχή Νεάπολη της Λάρισας και έχει ως «κορωνίδα» το νέο «παλάτι» της ΑΕΛ, ένα υπερσύγχρονο γήπεδο διεθνών προδιαγραφών UEFA (3 Αστέρων), χωρητικότητας 16.000 θέσεων.
LinkedIn
Facebook
Twitter